Vad innebär sökmotoroptimering?

Det är många som använder sig av sökmotorer och de flesta använder dem dagligen. Anledningen till varför man använder en sökmotor är väldigt olika fast alla gör det för att hitta något man letar efter så som recept, butiker eller information. Detta gör det viktigt för företag att få ut sin hemsida och få den att synas och komma högt på när man söker på vissa saker. För att lyckas med detta så måste man optimera sin hemsida, och göra en så kallas sökmotoroptimering.

Kort information om sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering förkortas oftast SEO, detta för att det från början kommer från det engelska uttrycket Search Engine Optimization. Det betyder, precis som tidigare nämnts, att man gör sin hemsida attraktiv och optimerar den på olika vis för att komma bland toppresultaten när någon söker på de olika sökmotorerna.

Två olika metoder

Det finns mer eller mindre två olika metoder för sökmotoroptimering. Det ena är en “Onpage-metod” och den andra är en “Offpage-metod”. Namnen i sig ger en inblick om vad sätten innebär. Den första som är onpage, är det man postar på ens egen hemsida, all den information, taggar och så vidare. Den som är offpage är hur ens sida ställer sig och visas på andras hemsidor.

Sökmotoroptimering Onpage

När det kommer till onpage sökmotoroptimering så handlar det i regel om att, förändra och optimera sitt eget innehåll så att det sticker ut och blir lättare att hitta och lättare för sökmotorerna att hitta.

Några få saker man kan göra är

Förändra och Optimera sitt innehåll och använda lätta och relevanta fraser ord som är lätta att känna igen.

  • Att ha relevanta nyckelord som stämmer med innehållet högt upp på ens hemsida
  • Använda HTML-taggar vid formatering som är relevanta för sidans innehåll
  • Nyckelord för bilder som gör det lättare för sökmotorerna att hitta sidan och även sidans bilder

Det finns mycket mer man kan göra på ens egen sida för att optimera den. Det bästa är ändå att ha en tydlig och bra sida med relevant innehåll som innehåller ord och sökord som gör det lättare att hitta till sidan.

Sökmotoroptimering Offpage

När det kommer till Offpage sökmotoroptimering så är det mer tidskrävande och man måste få kontakt och jobba med andra sidor och personer. Ett av de bästa sätten när det kommer till den här typen av optimering så är det att man får sin hemsida länkad via andra hemsidor med liknande innehåll. Ett annat sätt är att själv lägga upp och sprida sin sida via sociala medier och således få in fler personer och komma högre upp på sökmotorerna.

 

Sökmotoroptimering för WordPress

Som bekant har de flesta idag sina hemsidor på WordPress. För att sökmotoroptimera en sida på WordPress gäller ungefär samma regler som för alla hemsidor, men det finns några inbyggda funktioner som kan göra processen lättare, till exempel plugins. Med Yoast SEO kan du enkelt göra din WordPress hemsida sökmotorvänlig genom att ändra titlar, beskrivningar med mera. Läs mer om hur du kan använda dig av sökmotoroptimering på din WordPress hemsida.

Comments are Disabled