Rörmokeri och Dess Historia

VVS står för värme vatten och sanitation och det är ett yrke som innefattar en hel del. Typiska tjänster de uträttar är installationer och reperationer av värme och kylningssystem. Avloppssystem och rensning, renovationer och installationer av badrum, diskmaskiner, laga och täta läckande rör och egentligen allt som har med rör att göra.
Jag skriver vanligtvis på http://vvs-rormokaren.se men tänkte idag skriva lite här om detta yrkes historia och hur det uppkom.

Kort Historia

Rörmokeriet uppstod under antika civilizationer så som de persiska, gregiska romerska, indiska och kinesiska rikena som utvecklade offentliga bad.
I och med dessa uppfinningar uppstod även givetvis ett stort behov av folk som kunder underhålla systemen som försedde dessa med vatten. Och så föddes rörmokareyrket. Detta gällde inte minst i Rom där man byggde ett stort system av akvedukter och avloppssystem. De hade även ett stort system med blyrör som behövde underhållas.
När romarriket föll så föll vattentillgången och sanitationen gick tillbaka, vilket ledde till en försämring av den allmänna hälsan. Detta banade väg för fler epedimier och anddra sjukdomar. Runt 1800-talet började man dock ta tag i problemet och insåg att man var tvungen att skapa bättre sanitationssystem. Detta var givetvis ett uppsving för rörmokeri och VVS yrket. Innan hade sanitationssystemet mest gått ut på att man samlade skräp och avföring för att dumpa det i någon flod.

akvedukt

Användningen av Bly

Bly var det främsta materialet som användes under många århundraden i diverse rör. Ordet “plumbing” kommer från det latinska ordet “plumbum“, som betyder bly. Användandet av bly i ledningar ledde dock till andra hälsoproblem då bly är giftigt. Resultatet av detta var höga siffror i barnadödlighet. Det finns tyvärr fortfarande många hus som  fortfarande har gamla blyledningar, även om mycket av det bytts ut.
Romarna klarade sig dock huvudsakligen från detta då deras akvedukter sällan förgiftade folk. Detta berodde på att deras vatten hade så mycket kalcium i sig att ett lager av plack förhindrade att vattnet drog åt sig blyn. Däremot skedde förgiftning via annan användning av bly, t.ex. inom matlagning och konservering.
Vill du lära dig mer om rörmokeri? Gå in på VVS Rörmokaren där du kan få tips och instruktioner om rörmokeri och hur du håller ditt hem i gott skick.

Comments are Disabled